Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE

U okviru tehničkog i informatičkog obrazovanja, učenici se upoznaju sa tehničko - tehnološkim okruženjem, stiču osnovnu tehničku i informatičku pismenost, razvijaju tehničko mišljenje, tehničku kulturu, radne veštine, kulturu rada i shvataju osnovne zakonitosti prirodnih i tehničkih nauka.
Kroz ovaj predmet, u toku četiri godine osnovne škole, učenici stiču osnovna tehničko - tehnološka znanja, umenja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju i radu u svakodnevnom životu.