Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

O nama

O nama
Školu danas pohađa 736 učenika razvrstanih u 30 odeljenja i to 14 odeljenja prvog i 16 odeljenja drugog ciklusa.Ukupan broj zaposlenih je 68, od čega je 51 nastavnik. Kada je počela sa radom, škola je imala ukupno 16 odeljenja redovne nastave i 4 kombinovana odeljenja. U svom dugogodišnjem radu škola je obrazovala mnoštvo učenika, u njoj je radilo mnogo učitelja i nastavnika predanih svom pozivu. Svako je ostavio trag svog postojanja...

Ponosni smo na činjenicu da naši učenici na završnim ispitima ostavruju zapažene rezultate kao i na najbolje rezultate na republičkim takmičenjima iz istorije, srpskog, nemačkog i engleskog jezika, tehnike i tehnologije i različitih sportskih takmičenjima. U nastojanju da odgovorimo na interesovanja i potrebe naših učenika u školi pokrećemo različite sekcije i slobodne aktivnosti.
Istorijat
Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ osnovana je 21. decembra 1962. godine rešenjem Narodnog odbora opštine Sombor. Po osnivanju škola je bila smeštena u Vojvođanskoj ulici br. 5 od 1962 – 1970. godine. Juna 1970. preseljena je u Monoštorsku ulicu, gde se i danas nalazi. Prilikom osnivanja škola je imala 565 učenika i 20-tak nastavnika. I učenici i nastavnici došli su iz postojećih gradskih škola „Avram Mrazović“, „Bratstvo jedinstvo“, „Nikola Vukićević“ i „21. oktobar“ koje su zbog preopterećenosti radile u tri smene. Prvi direktor škole bio je Stevan Vasiljević, poznati somborski pedagog i nastavnik i dugogodišnji direktor gimnazije. Bio je direktor od osnivanja škole 1962. do svog odlaska u penziju 1973. godine.
Početak rada nove škole bio je težak, a najveća teškoća bila je u oskudici nastavnih sredstava. Zahvaljujući izuzetnim zalaganjima, i nastavnika i učenika, škola je od svog početka postizala uspehe.
Imala je nekoliko direktora. Nakon Stevana Vasiljevića, dužnost direktora su obavljali Milan Basta i Mirjana Malivuk, a danas istu dužnost obavlja Zoran Borak. Svaki od njih je školi dao svoj doprinos, da bi ona bila bolja i lepša.
Lokalna zajednica i mi
Škola ima vrlo razvijenu i uspešnu saradnju sa različitim ustanovama, institucijama i organizacijama u lokalnoj samoupravi. Održava redovnu komunikaciju sa brojnim osnovnim i srednjim školama, Pedagoškim fakultetom, Udruženjem somborskih učitelja, Centrom za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, Odeljenjem za obrazovanje, Školskom upravom, Kulturnim centrom, Narodnim pozorištem, Udruženjem slepih i slabovidih, Kulturno umetničkim društvom „Vladimir Nazor“, Sportskim savezom, Domom zdravlja i sl.
Razvojni projekti
Zaposleni u školi veliku pažnju poklanjaju unapređenju nastavnog procesa o čemu svedoče brojni razvojni projekti koji su finansirani iz sredstava EU u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, Ministarstvom omladine i sporta, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, UNICEF-om, Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – GTC, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ, Britanskim savetom i sl. O realizovanim razvojnim projektima detaljniji podaci se nalaze na kartici – projekti.
Investicioni projekti
Škola takođe, veliku pažnju poklanja poboljšanju osnovnih uslova života i rada naših učenika i nastavnika o čemu svedoče brojni investicioni projekti koji su realizovani kroz saradnju sa roditeljima naših učenika, Gradom Somborom, Fondom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, Vladom Japana, Vladom Kraljevine Norveške i sl. Zahvaljujući ovim aktivnostima škola je dobila drugu fiskulturnu salu, rekonstruisan je krov i kompletna spoljašnja stolarija na centralnoj zgradi škole, dograđen je produženi boravak, digitalna učionica, biblioteka i spravarnica za fiskulturnu salu, škola je opremljena brojnim nastavnim i tehničkim sredstvima, izvršena je kompletna renonstrukcija rasvete u objektu i dvorištu škole, kompletno je rekonstruisan objekat nekadašnjeg izdvojenog odeljenja u Šikari, izvršena rekonstrukcija učeničkih sanitarnih čvorova, škola je dobila novi glavni toplovod sa gasnom kotlarnicom, a rešen je i niz drugih infrastrukturnih problema. O realizovanim investicionim projektima detaljniji podaci se nalaze na kartici – projekti.