Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

НБПЗ-бр.2/22 - Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица за 2022. годину

Objavljeno: 13.01.2022


НБПЗ-број 1/22 Ужина за ученике ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор

Objavljeno: 12.01.2022


ЈН-услуга бр. 01/21-Превоз ученика за школску 2021/22.годину

Objavljeno: 04.08.2021


НБПЗ добара бр.01/2021-електрична енергија потпуно снабдевање

Objavljeno: 25.01.2021


НБПЗ број 02/2021- ужина за ученике

Objavljeno: 18.01.2021


НБПЗ број 01/2021 - usluge FTO škole u 2021. god

Objavljeno: 12.01.2021


ЈHМB бр.08/2020

Objavljeno: 15.06.2020


Интерактивне табле ЈНОП 1-3Н/2020

Objavljeno: 14.05.2020


ЈНМВ - ФТО 04

Objavljeno: 04.02.2020


ЈНМВ 03 - Екскурзије

Objavljeno: 01.02.2020


ЈНМВ 02/2020- Гас

Objavljeno: 30.01.2020


ЈНМВ - Електрична енергија 01/2020.

Objavljeno: 27.01.2020


JHMB 07/2019 Организација извођења екскурзије ученика осмог разреда за школску 2019/2020. годину

Objavljeno: 22.09.2019


ЈНМВ 03/2019 ГАС

Objavljeno: 01.04.2019


ЈНМВ-5/2019 УЖИНА

Objavljeno: 01.04.2019


ЈНМВ-4/2019.-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Objavljeno: 17.01.2019


ЈНМВ-2/2019 настава у природи и екскурзије ученика

Objavljeno: 14.01.2019


ЈНМВ-1/2019 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Objavljeno: 14.01.2019


ЈHМB-екскурзије ученика VIII разреда у школској 2018/2019. години

Objavljeno: 09.10.2018


ЈHМB бр.10/2018-услуге друмског превоза

Objavljeno: 24.08.2018


JНМВ-УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Objavljeno: 29.01.2018


ЈНМВ-4/2018.-ПРИРОДНИ ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ

Objavljeno: 11.01.2018


ЈНМВ-3/2018.-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Objavljeno: 11.01.2018


ЈНМВ- превоз ученика 2. полугодиште шк. 2017/2018.

Objavljeno: 04.01.2018


ЈНМВ-настава у природи 4.разред 2017/2018.год

Objavljeno: 10.11.2017


ЈНМВ-- екскурзије ученика VIII разреда у школској 2017/2018. години

Objavljeno: 15.10.2017


ЈНМВ-РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ

Objavljeno: 08.07.2017


ЈНМВ 2/2017 за набавку добара - природног гаса за потребе грејања

Objavljeno: 30.01.2017


Извештај о стручној оцени понуда у отвореном поступку јавне набавке мале вредности услуга редни број 1/2017

Objavljeno: 30.01.2017


ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

Objavljeno: 17.01.2017


Одлука:ЈНМВ- услуга- наставе у природи ученика II, и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у школској 2016/2017. години

Objavljeno: 26.10.2016


ЈНМВ- услуга- наставе у природи ученика II, и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у школској 2016/2017. години

Objavljeno: 13.10.2016


ЈНМВ: УСЛУГE ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

Objavljeno: 16.01.2016


ЈНМВ услуга- наставе у природи ученика II, III и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у школској 2015/2016.год

Objavljeno: 31.10.2015


ОДЛУКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ГУМИРАНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Objavljeno: 05.10.2015


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ГУМИРАНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Objavljeno: 06.08.2015


Одлука о додели уговора за ФТО

Objavljeno: 20.03.2015


ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

Objavljeno: 12.02.2015


Јавна нбавка природни гас за грејање

Objavljeno: 24.12.2014


Ј.Н.- записнкик о избору- екскурзије и рекр. 2014-2015. год.

Objavljeno: 14.11.2014


ЈНМВ услуга- наставе у природи ученика I I и IV разреда и екскурзије ученика од V до VIII разреда у шк.2014/2015 г.

Objavljeno: 22.10.2014


Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова редни број Р-1

Objavljeno: 15.08.2014


Радови на доградњи школског објекта

Objavljeno: 09.06.2014