Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

Geografija

Geografija je bez sumnje jedna od najstarijih nauka. Još u praistoriji ljudi su pokušavali racionalno objasniti pojave i procese u prostoru i spoznati njihov hrološki raspored. Zemlja- naša plava planeta

Kao kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, geografija nas informiše i daje odgovore na mnoga pitanja koja su vezana za našu planetu Zemlju. Naziv geografija je grčkog porekla i dolazi od gea-Zemlja i grafein-pisati, opisivati. Eratosten je u 3. veku p. n. e. prvi upotrebio naziv geografija.

Nastavu geografije u školi "Ivo Lola Ribar" izvode dva nastavnika: 
Miroslav Mudrinić i Tatjana Stojanović.

Za one koji vole geografiju mogu da posete moje veb mesto: Geografija mm
Miroslav Mudrinić

Korisni linkovi: 
wikipedia - slobodna enciklopedija

Uran

10 zanimljivih činjenica o Uranu
1. Uran je najhladnija planeta Sunčevog sistema
Iako nije najdalja planeta od Sunca Uran je najhladnija. Od Sunca do Urana ima oko 2,88 milijardi kilometara, a do Neptuna 4,5 milijardi. Zašto je Uran hladniji? Zato što za razliku od ostalih velikih planeta on više prima nego što emituje toplote. Druge velike planete imaju vrlo toplo jezgro i zrače infracrvene zrake. Nešto čini da je jezgro Urana hladnije od tačke na kojoj bi zračio toplotu. Temperatura oblaka Urana pada do 49 K što je minus 224 stepena C
2. Uran uvek okreće po strani
Planete rotiraju oko svoje ose koja je prama Suncu pod izvesnim nagibom. Kod većine planeta taj nagib je mali, recimo nagib Zemlje iznosi 23,5 stepena u odnosu na ravan Sunca. Ali nagib Urana je ekstreman i iznosi 99 stepeni. Zbog toga izgleda kao da se Uran leži na svojoj putanji oko Sunca.
3. Leto na Uranu traje jedan dan, ili 42 zemaljske godine
Dan na Uranu traje oko 17 sati, ali nagib Urana je takav da je jedan pol usmeren ka Suncu. To znači da jedan dan, na recimo severnom polu, Urana traje pola Uranove godine koja je 84 zemaljskih godina. Znači, ako na severnom polu Urana vidite izlazak Sunca, do njegovog zalaska moraćete da pričekate 42 godine.


4. Uran je druga planeta po maloj gustini
Najmanje gusta planeta u Sunčevom sistemu je Saturn (uz ovaj podatak nezaobilazna je primedba da bi Saturn plivao u dovoljno velikoj kadi vode). Uran je na drugom mestu i njegova gustina iznosi 1,27 grama po kubnom santimetru.
5. Uran ima prstenove
Uran kao i Saturn ima prstenove, ali oni su mnogo manje upadljivi od Saturnovih. Uranovi prstenovi su, za razliku os Saturnovih, sačinjeni od tamnog materijala. Sem toga oni su vrlo uzani i prostiru se tek nekoliko kilometara. Astronomi veruju da su ti prstenovi vrlo mladi.
6. Dosadna boja atmosfere
Boja atmosfere Urana u vidljivoj svetlosti je plava i – kažu astronomi - vrlo je dosadna. Nije ni nalik na uzbudljivi kolorit Jupitera ili Saturna. Ali ako Uran izbliza pogledate u drugim talasnim dužinama videćete da i on ima neke šare i pruge i svetla područja u svojoj atmosferi.
7. Uran ima 27 satelita
Toliko su do sada astronomi uspeli da otkriju. Ali Uranovi sateliti su prilično male mase i svi zajedno jedva da imaju masu kao pola Tritona (najveći Neptunov mesec). Najveći Uranov satelit je Titania čiji prečnik je kao pola prečnika našeg Meseca
8. Uran je prva planeta otkrivena u moderno doba
Većina planeta je vidljiva za golo oko i znamo ih još iz pradavnih vremena. Uran je prva planeta otkrivena nakon otkrića teleskopa. Prvi zapis o Uranu potiče iz 1690. Godine a sačinio ga je DŽon Flamsted koji je pomislio da se radi o jednoj zvezdi u sazvežđu Taurus. Ali tek Viljem Heršel je 1781. Shvatio da je to planeta.
9. Uran možete da vidite i golim okom
Magnituda Urana je 5,3 i on može da se vidi i golim okom iako je na samoj granici vidljivosti. Naravno, potrebni su idealni osmatrački uslovi da bi se Uran ulovio bez pomoći optike.
10. Uran je posećen samo jednom
Samo jedna letelica u istoriji letva je posetila Uran. Zapravo samo je projurila pored Urana. Bio je to Nasin Vojadžer 2 i to januara 1986, godine na rastojanju od 81 000 km. Letelica je načinila hiljade fotografija površine Urana i njegovih meseca.

 

Objavljeno: 02.12.2016., 12:38:41

Naselja

Prezentacija na temu naselja. Da se podsetite šta treba da znate u vezi naselja. 

Naselja Srbije

Objavljeno: 16.03.2016., 23:43:26

GEOIGRICA

Probajte da učite igrajući se. Ovo je igrica, kojom  možete da vežbate nemu kartu. 

Severna Amerika reljef

Objavljeno: 01.03.2016., 23:45:49

STANOVNIŠTVO NA NAŠOJ PLANETI

Na ovoj interenet adresi možete da vidite kako se menja broj stanovništva iz časa u čas. Pogledajte i statistiku kako i koliko raste broj stanovika u svetu po državama. Vrlo interesantno.

http://www.worldometers.info/world-population/

Objavljeno: 09.09.2015., 12:01:37

PRAVOPISNA GEOGRAFIJA

http://www.novostitop.com/pravopisna-geografija/

Objavljeno: 17.06.2015., 00:35:24