Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

HEMIJA

Hemija je predmet koji se u osnovnoj školi izučava u 7. i 8. razredu sa fondom od dva časa nedeljno. Ona je značajna jer je nauka koja je povezana sa prirodom i svakodnevnim životom. Danas je hemija sa svojom ulogom nezamenjiva u bilo kojoj ljudskoj delatnosti. Ove godine je deo trećeg testa na završnom ispitu učenika 8. razreda sa pitanjima i zadacima iz hemije, što daje značaj njenom učenju u školi. Ona nije bauk ako se redovno radi, pogotovo što ima puno lepih dokaza tj. eksperimenata.
Da vam pomognem u putovanju kroz svet Hemije, tu sam ja Miroljub Bjeletić, vaš nastavnik.