Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

Investicioni projekti

OŠ „IVO LOLA RIBAR“
SOMBOR

 

INVESTICIONI PROJEKTI

 

2002/03.g. – Izgradnja fiskulturne sale (8.312.985,15 din.), saradnja sa HELP i SO Sombor

2005. g. – Rekonstrukcija krova, spoljašnje stolarije, kablovski sistem (11.297.980,18 din.), saradnja sa Vladom Japana, Pokrajinskum sekretarijatom za obrazovanje i SO Sombor, najveća investicija Vlade Japana u obrazovanju u regionu 2005.g.

2007. g . – Zamena spoljašnje stolarije (2.988.000,00 din.), saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje

2009. g. – Izgradnja produženog boravka (4.573.708,00 din.), saradnja sa Fondom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

2010 .g. – Izgradnja gasne kotlarnice,priključak na gasnu mrežu, rekonstrukcija glavnog toplovoda (7.387.424,40 din.), saradnja sa Fondom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

2010.g. – Rekonstrukcija kanalizacije (1.522.874,96 din.), saradnja sa Gradom Somborom
                                                                             

 2014. g . – Dogradnja kabineta za digitalnu učionicu, biblioteke i spravarnice (4.500.000,00 din.),saradnja sa Gradom Somborom

 2014/15. g. – Opremanje škole nastavnim i tehničkim sredstvima (8.000.000,00 din.), IPA 2011

 2015. g. – Postavljanje poda u fiskulturnoj Sali (1.000.000,00 din), saradnja sa Gradom Somborom

2017. g. – Adaptacija sistema rasvete objekta i dvorišta OŠ „Ivo Lola Ribar“ ( 5.472.135,60 din.), saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Gradom Somborom

2018. g. – Rekonstrukcija izdvojenog odeljenja u Šikari (16.695.000,00 din.) Saradnja sa Kraljevinom Norveškom, Grupom 484 i Gradom Somborom.

2019.g. - Rekonstrukcija učeničkih sanitarnih čvorova u matičnoj gradi škole ( 700.000 din.), donacija roditelja učenika škole.

2020.g. - Rekonstrukcija školske zubne ambulante ( 300.000 din)

2023.g. - Rekonstrukcija učeničkih sanitarnih čvorova u matičnoj zgradi škole ( 2.100.000 din.),

2024. g. – Rekonstrukcija sistema grejanja u fiskulturnoj sali (952.320,00 din.)

 

                                                               UKUPNO: 75.802.428,29 din