Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

Zaposleni

Direktor Zoran Borak
   
 
Administrativno osoblje i stručna služba
Sekretar Danijela Gluvić
Šef računovodstva Jovana Mandić
Administrativni radnik Snežana Videkanjić
Psiholog Olga Lukić
Pedagog Aleksandra Milanko
Bibliotekar Jelica Jovanović
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Danijela Glivić

 

Predmetna nastava

Srpski jezik
Svetlana Čule
Renata Guganović Podlipec
Zorica Vukobratović
Snežana Kostrešević
Matematika
Aleksandar Brzaković
Biljana Ostojić
Jovana Miljić
Nevena Katona
Engleski jezik
Violeta Iđuški
Aleksandra Bubanja
Maja Erdelj
 
Nemački jezik
Melita Čuvardić
Sanja Stojačić
Tehnika i tehnologija
Milorad Krneta
Katalin Đurđev
Violeta Stankov

Informatika
Tesmija Hinić
Biologija
Davor Babić                            
Emina Miletić
Fizičko vaspitanje

Nikola Anđelković
Ilija Bižić
Željko Kačandonov
Boris Jerković

Istorija
Marinko Kovačević
Danijela Pešut
Geografija
Miroslav Mudrinić
Dragica Knežević
Likovna kultura
Sanja Medić                            
Fizika
Dragoljub Đurić
Hemija
Miroljub Bjeletić
Slobodne nastavne aktivnosti
Preduzetništvo
Aleksandar Brzaković
Biljana Ostojić
Medijska pismenost
Melita Čuvardić
Filozofija sa decom
Marinko Kovačević
Svetlana Čule
Sačuvajmo našu planetu
Miroslav Mudrinić

Izborna nastava

Građansko vaspitanje

Renata Guganović Podlipec
Snežan Kostrešević     
Violeta Iđuški
Zorica Vukobratović
Sanja Stojačić                 

Pravoslavni katihizis

Stefan Sentđerđi
Senka Pantić

Katolički vjeronauk
Anđelka Gorjanac
Domaćinstvo
Emina Miletić
Miroljub Bjeletić
Violeta Stankov
Čuvari prirode
Davor Babić

Razredna nastava

Milena Reljić
Zlata Jovanović
Snežana Antunić
Mirjana Lukić
Sandra Kevilj
Tatjana Dražić
Željko Đurić
Vesna Trbojević
Emina Videkanić
Irena Jovanović Kasa
Rajko Miranović
Kristina Kovačević
Andreja Tomić
Tanja Ogrizović

Produženi boravak
Svetlana Štajnbah
Srđan Čičovački
Vesna Zorica
 
 

 

Pomoćno osoblje

Ivica Vidaković spremač
Mane Vukas domar
Katica Racić Berić servirka
Mira Voćkić spremačica
Milica  spremačica
Mirjana Šakić spremačica
Velinka Skakić spremačica
Spomenka Vučenov spremačica
Milica Zelić spremačica
Slađana Konjović spremačica

Podaci o broju zaposlenih

(obaveza propisana čl. 8.  Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. Glasnik RS“ br. 159/2020)

  • broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija

Stručna sprema

Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Visoka

                                         49,32

Viša

                                           2,15

Srednja

                                                2

Niža

                                            9,46

Ukupno

                                           62,63

  • ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija

          Ukupan broj zaposlenih na       određeno i   neodređeno vreme

   Visoka

                                                          49,32

    Viša

                                                            1,85

   Srednja

                                                                2

   Niža

                                                            9,46

   Ukupno

                                                           62,73

  • broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa)

              -  nema angažovanih

  • ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini

              - jedan nastavnik sa visokom stručnom spremom

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

               - nema

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini

               - nema

  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini.

             - nema