Znanje, radost i drugarstvo – Lolino bogatstvo

Fizika


Nastavnice fizike u našoj školi su Anđelka Terzić i Sanja Balać.Osim redovne, dopunske i dodatne nastave, u saradnji sa učenicima organizujemo i Školski festival nauke.U toku je priprema trećeg festivala, koji ćemo i ove godine raelizovati krajem prvog polugodišta.Vaše predloge i prijave za učešće na festivalu možete slati na sledeću adresu: sanjabalac@gmail.com

Fizibizi 5

Objavljeno: 25.02.2018., 14:49:59

fizibizi 4

FIZIBIZI-FESTIVAL NAUKE
Fizibizi je festival nauke koji smo započeli u našoj školi 2011. godine kao mali školski projekat. Na časovima fizike smo uvežbali prikaze nekoliko zanimljivih ogleda i nakon toga ih preze…
Go to this Sway

Objavljeno: 25.02.2018., 14:32:40

fizibizi 3

FIZIBIZI-FESTIVAL NAUKE Fizibizi je festival nauke koji smo započeli u našoj školi 2011. godine kao mali školski projekat. Na časovima fizike smo uvežbali prikaze nekoliko zanimljivih ogleda i nakon toga ih preze… Go to this Sway

Objavljeno: 25.02.2018., 14:31:42

Fizibizi2

Fizibizi

Objavljeno: 25.02.2018., 14:29:57

Fizibizi

<iframe width="760px" height="500px" src="https://sway.com/s/gnCBEFTWrE9NLKBn/embed" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" max-width="100%" sandbox="allow-forms allow-modals allow-orientation-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" scrolling="no" allowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>

 

Objavljeno: 25.02.2018., 14:19:33