Obavezni predmeti

Srpski jezik
Matematika
Engleski jezik
Biologija
Istorija
Geografija
Fizika
Hemija
Nemački jezik
Likovna kultura
Muzička kultura
Tehničko i informatika
Fizičko vaspitanje
Verska nastava
Građansko vaspitanje

Specifičnosti škole

    Javne nabavke

    Linkovi

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Sombor
Povratak na vrh