Обавезни предмети

Српски језик
Математика
Енглески језик
Биологија
Историја
Географија
Физика
Хемија
Немачки језик
Ликовна култура
Музичка култура
Техничко и информатика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх