О нама

Школу данас похађа 960 ученика, у главној згради, и згради у Шикари. Има 37 одељења, 75 запослених, од чега је 51 наставник. Када је почела са радом, школа је имала укупно 16 одељења редовне наставе и 4 комбинована одељења. У свом дугогодишњем раду школа је образовала мноштво ђака, у њој је радило много учитеља и наставника преданих свом позиву. Свако је оставио траг свог постојања...
У њој се негује рад секција и слободних активности. Посебне резултате постижу ученици на такмичењима у спорту, певању, математици, хемији, моделарству...

Историјат

Основна школа "Иво Лола Рибар" основана је 21.децембра 1962. године решењем ондашњег Народног одбора општине Сомбор.

У свом четрдесетогодишњем животу дочекала је и испратила много генерација. Становала је у Војвођанској улици од 1962 – 1970. Јуна 1970. преселила се, у Моношторску улицу, где се и данас налази.
Када је почела са радом, школа је имала укупно 16 одељења редовне наставе и 4 комбинована одељења.
Приликом оснивања школа је имала 565 ученика и 20-так наставника. И ученици и наставници дошли су из постојећих градских школа, које су, због преоптерећености, радиле у три смене. Први директор био је Стеван Васиљевић, познати сомборски педагог и наставник и дугогодишњи директор гимназије. Био је директор од оснивања школе 1962. до свог одласка у пензију 1973. године.

Колико је почетак рада нове школе био тежак,могу рећи само они који су били учесници тог почетка. Највећа тешкоћа била је, а и данас се то може рећи, оскудица наставних средстава. Захваљујући изузетним залагањима, и наставника и ученика, школа је од свог почетка постизала успехе.

У свом дугогодишњем раду школа је образовала мноштво ђака, у њој је радило много учитеља и наставника преданих свом позиву. Свако је оставио траг свог постојања. Имала је неколико директора. Сваки је школи дао свој допринос, да би она била боља и лепша. Данас, дужност директора обавља Зоран Борак, дугогодишњи наставник и уважени грађанин Сомбора.

Локална заједница и ми

Школа има редовне контакте са грађанима из Месне заједнице Горња Варош на чијој територији се налази.
Месна заједница, а нарочито Група за развој месне заједнице Горња Варош представља главну спону између школе и донатора (Америчке фондације за развој). Група за развој Месне заједнице Горња Варош на челу са Александром Живановићем, константно прати све потребе школе и припрема пројекте које прослеђује донаторима. Без помоћи Групе за развој Месне заједнице Горња Варош и донатора не би било ни школског компјутерског центра, нити завршетка друге фискултурне сале и многих других пројеката.

Школски компјутерски центар Месне заједнице Горња Варош који је смештен у просторијама ОШ Иво Лола Рибар, користе сви ученици школе.

Две фискултурне сале такође у многоме доприносе у побољшању односа грађана Месне заједнице и школе. Преко дана, сале користе ученици, док у вечерњим часовима салу користе многобројни спортски клубови (одбојкашки, кошаркашки, карате, за мали фудбал...)

Сарадња са донаторима

Наша школа има веома развијене контакте са донаторским организацијама. Један од највећих донатора наше школе је и Америчка фондација за развој (ADF) која је великим новчаним средствима помогла нашу школу. Уз њихову помоћ, наша школа са преко 900 ученика има две фискултурне сале и школски компјутерски центар.
Многи појединци и привредници такође помажу нашу школу кроз спонзорисање манифестација у школи.

Међународна сарадња

Наша школа сарађује са партнерском основном школом у Бечу, Аустрија. Између две школе успостављена је сарадња на пољима размене искустава у настави и могућностима унапређења квалитета наставе, као и изради заједничких пројеката. Врши се редовна размена радова наших и аустријских ученика. Сви радови се тимски израђују како у нашој школи, тако и у Аустрији. Тиме се подстиче развијање тимског рада код ученика и појачава њихова креативност. Никако не треба занемарити и развој језичких способности. Сви радови се шаљу путем Интернета, како би наши ученици са што већим степеном савладали и уочили предности модерних видова комуникације.

Министарство и ми

Школа редовно комуницира са свим надлежним органима у Министарству. Као последицу тога, Министарство је обавештено о сарадњи наше школе и партнерске школе у Бечу, Аустрија. На основу идејног пројекта међународне сарадње, који је прослеђен Министарству, школи су одобрена финансијска средства од 100.000 динара за трошкове реализације пројекта.

Сви запослени у школи, редовно похађају курсеве стручног усавршавања које је прописало Министарство.

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх