Стручно усавршавање

«Развионица»

Колеге, дневник промена који је у вези Развионице можете да преузете овде: 

dnevnik promena final

Пројекат «Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала», скраћено назван «Развионица», почео је да се реализује кроз први круг обуке.
Током прошлог викенда, тачније 11. и 12. јануара сви наставници, директор, педагог и психолог, као и представници родитеља из Савета, и представници школске управе, подељени у две симетричне групе прошли су кроз читав низ радионица у којима су, својим активним учешћем обухватили неколико веома занимљивих тема: «Настава усмерена на учење», «Улога наставника у подстицању саморегулисаног учења ученика», «Подстицајна средина за учење», «Наставник – рефлексивни практичар», «Кључне компетенције», «Оцењивање у функцији напредовања и развоја компетенција код ученика», «Школски програм усмерен на учење». Кроз сараднички рад по мањим групама, уз инструкције одличних предавача: Мирјане Беаре, Саше Гламочека, Станке Жице и Валерије Живковић, запослени у нашој школи дошли су до веома занимљивих и корисних идеја које ће уградити у школска документа, и пренети у своју наставничку праксу.
Добили смо бројне похвале за рад током првог дела обуке, не само од инструктора, већ и из Министарства и то нам је подстрек за даљи рад на овом захтевном пројекту.

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх