Развојни пројекти

РЕАЛИЗОВАНИ
ПРОЈЕКТИ 2002./12. ГОД.

( МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, UNICEF, IPA, DILS, GTZ, GIZ BOSS, ИНВЕСТИЦИОНИ)

 

2008/09.г. – „Сва наша деца – Индекс за инклузију“, сарадња са Друштвом дефектолога Сомбор, Save the Children UK, Irish Aid, Министарство просвете

2008/10. г. – „Школа без насиља“, Министарство просвете и UNICEF, сертификована школа

2009/10. г. – „Креирање услова за прелазак младих у свет занимања на Западном Балкану“, пилот пројекат 5 основних школа у Србији, сарадња са GTZ и Министарством просвете

2010/12. г. – „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“, пилот пројекат, сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, пројекат Европске уније, школа има статус Угледног центра

2011.г. – „Тестирање инклузивног програма у 25 партнерских установа у Републици Србији – Свете са позорнице гледа те дете“, пилот пројекат 17 основних школа у Србији, сарадња са GTZ и Министарством просвете

2012. г. – „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, менторски ниво, у сарадњи са Министарством просвете и науке, Министарством омладине и спорта и GIZ BOSS

2014/15. г. – „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“  (IPA 2011).

2018/20.г.- "Школе за 21. век", пилот пројекат 10 школа у Републици Србији, сарадња са Британским Саветом (British
Council)  и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

 

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх