Инвестициони пројекти

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
СОМБОР

 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ

 

2002/03.г. – Изградња фискултурне сале (8.312.985,15 дин.), сарадња са HELP и СО Сомбор

2005. г. – Реконструкција крова, спољашње столарије, кабловски систем (11.297.980,18 дин.), сарадња са Владом Јапана, Покрајинскум секретаријатом за образовање и СО Сомбор, највећа инвестиција Владе Јапана у образовању у региону 2005.г.

2007. г . – Замена спољашње столарије (2.988.000,00 дин.), сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање

2009. г. – Изградња продуженог боравка (4.573.708,00 дин.), сарадња са Фондом за капитална улагања АП Војводине

2010 .г. – Изградња гасне котларнице,прикључак на гасну мрежу, реконструкција главног топловода (7.387.424,40 дин.), сарадња са Фондом за капитална улагања АП Војводине

2010.г. – Реконструкција канализације (1.522.874,96 дин.), сарадња са Градом Сомбором
                                                                             

 2014. g . – Dogradnja kabineta za digitalnu učionicu, biblioteke i spravarnice (4.500.000,00 din.),saradnja sa Gradom Somborom

 2014/15. g. – Opremanje škole nastavnim i tehničkim sredstvima (8.000.000,00 din.), IPA 2011

 2015. g. – Postavljanje poda u fiskulturnoj Sali (1.000.000,00 din), saradnja sa Gradom Somborom

2017. г. – Адаптација система расвете објекта и дворишта ОШ „Иво Лола Рибар“ ( 5.472.135,60 дин.), сарадња са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Градом Сомбором

                                                                                 Укупно: 55.055.108,29 дин.

 

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх