ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру техничког и информатичког образовања, ученици се упознају са техничко - технолошким окружењем, стичу основну техничку и информатичку писменост, развијају техничко мишљење, техничку културу, радне вештине, културу рада и схватају основне законитости природних и техничких наука.
Кроз овај предмет, у току четири године основне школе, ученици стичу основна техничко - технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу и раду у свакодневном животу.

   
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх