БИОЛОГИЈА

          Биологија је обавезан предмет заступљен са два часа недељно. Према важећем Школском програму у петом разреду се учи ботаника, у шестом зоологија, у седмом наука о човеку, а у осмом екологија. Предавачи су професори биологије: Емина Милетић и Давор Бабић.

Осим усвајања образовних садржаја, наши дугорочни циљеви су:
         - развијање љубави и одговорног односа према природи,
         - промовисање здравог стила живота и развијање хигијенских навика,
         - подстицање ученика на самообразовање, коришћење свих доступних извора знања и савремене технологије.
       У нашој школи омогућено је свим заинтересованим и даровитим ученицима да обогате своје знање на часовима додатне наставе и слободних активности (за све разреде).То им отвара пут за постизање изузетних резултата на такмичењима, што се доказало у претходним генерацијама. Одржава се и допунска настава као помоћ и подршка појединим ученицима за успешно учење.
          Наставници су компетентни да одржавају и изборну наставу ( која се организује у складу са интересовањима ученика): Чувари природе (за пети и шести разред) и Домаћинство (за седми и осми разред).
Ове школске године ученици осмог разреда полажу матурски испит који обухвата и трећи тест са комбинацијом питања из пет предмета. Један од њих је и Биологија, па ће бити организовани часови припремне наставе у одговарајућем обиму и термину.

Објављено: 04.02.2014., 13:49:58

назад

Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх